Læger til faste stillinger rekrutteres fra EU

Medicotrust er specialist i at rekruttere læger fra Skandinavien og EU-lande til faste stillinger på skandinaviske hospitaler. Vi sikrer altid, at såvel kandidaternes lægefaglige uddannelse og erfaring er fuldt på højde med de krav, der stilles for at bestride den ledige stilling. Herudover sørger vi for, at alle kandidater bliver undervist i sprog og kulturforståelse, så dette ikke bliver en barriere for, at de kan udnytte deres faglige kompetencer i deres nye job i Skandinavien.

Personligt match – Kemien spiller en stor rolle

Succesfuld lægerekruttering handler ikke kun om det perfekte, faglige match.

Den nye læge skal også være i stand til at falde naturligt ind i afdelingens omgangsform – ellers vil der hurtigt opstå problemer med samarbejdet og effektiviteten i teamet. Hos Medicotrust gør vi derfor meget ud af at opnå kendskab til den enkelte læge gennem lægens CV, de indledende samtaler, sprogundervisningen på vores skoler samt via referencer. Vi laver altid en personlighedsprofil på hver enkelt læge.

Detaljeret personlig profil

Vi udarbejder altid en seriøs og dækkende personlig profil, som inddrages i den samlede vurdering ved ansættelsen i faste stillinger. Alle læger gengemgår  en Master Profil Anlayse (MPA), der hjælper os med at skabe det perfekte match mellem din arbejdsplads, stillingen og din kommende medarbejder. Kender vi ansættelsesstedets ønsker til personprofilen, har vi ganske gode forudsætninger for at udpege en læge, der lever op til den.

Socialt match

Totalkoncept for effektiv indkøring.

Selv om vi rekrutterer læger til fastansættelser fra EU-lande, der geografisk, socialt og kulturelt ikke ligger langt fra Skandinavien, er der alligevel mange ting, der skal tages højde for i forbindelse med rekruttering over grænserne. Medicotrust fokuserer på en succesfuld flytning af hele familien, med alt hvad dette indebærer af praktiske forhold, såsom nødvendige dokumenter, bolig, job til medrejsende ægtefælle, institutionsplads/skole til børn. På den vis får lægen de bedst mulige vilkår for at skabe sig et solidt fodfæste i sin nye stilling – fagligt såvel som socialt.

Individuelt afstemt introduktionsprogram.

Gennem de indledende samtaler med lægen afdækker vi dennes præferencer med hensyn til de faglige og sociale rammer for den kommende ansættelse. Det efterfølgende uddannelses- og integrationsprogram tager udgangspunkt i disse ønsker, og der følges løbende op på indsatsen. Vi tager hånd om hele lægens familie – Vi inviterer lægens familie til at deltage i hele programmet, og på vores egne sprogskoler – fx i Vilnius og Kaunas i Litauen – undervises de af velkvalificerede specialister i skandinaviske sprog, kultur og samfundsforhold.

Kulturelt match – Rekruttering uden kulturelle kløfter

Uanset lægens omstillingsparathed kommer vi ikke udenom, at der er en kulturel forskellighed. Som følge heraf har vi hos Medicotrust valgt at rekruttere vores læger fra EU-lande tæt på Skandinavien – geografisk såvel som kulturelt, socialt og sprogligt.

I dag kommer størstedelen af vores læger fra Letland, Litauen, Ungarn, Holland, Østrig, Tyskland, Grækenland, Spanien, Italien og Bulgarien. Det har ført til vellykkede og vedvarende ansættelser. Og med det solide erfaringsgrundlag i bagagen, arbejder vi løbende med at fastholde, udvikle og udbygge de vellykkede ansættelsers succes yderligere.

Jobkulturen har også stor betydning

At flytte sit job– og i mange tilfælde hele sin familie – fra et land til et andet er et stort og afgørende skridt. Men ud over de generelle sproglige, sociale og kulturelle udfordringer, har omgangsformen på hospitalet også stor betydning for, om den nye læge falder godt til. Her trækker vi på vores ansattes egne erfaringer som tidligere ansatte på skandinaviske hospitaler.

I første omgang tager Medicotrust fat om denne problemstilling gennem samtaler, uddannelse og integrationsprogrammer for lægen og hans familie. Næste fase – indkøringen på det nye arbejde – er dog mindst lige så vigtig. Her arbejder vi tæt sammen med ansættelsesstedet om at få tingene til at fungere problemfrit, og gennem evalueringer følger vi op på hele udviklingen.

Takket være dette konsekvente totalkoncept for indkøring og integration, har vores lægerekruttering over årene vist sig at give særdeles gode og langvarige ansættelser.

Send os gerne dit spørgsmål og vi vender hurtigt tilbage.

Fields marked with an * are required

*Du modtager et svar på din besked inden for 24 timer

Modtag en mail med det næste vikariat

Vi orienterer løbende vores læger om ledige vikariater. Notér din mail og gå ikke glip af den næste spændende mulighed for et vikariat i Norden.

Vi skriver også om gratiskurser i AHLR, HLR og lægefaglige sprogkurser, som kan gavne din karriere og give et netværk i branchen.